چشم انداز و خط مشی

چشم انداز

تبدیل شدن به با ارزشترین و قابل احترام ترین برند ایران


هدف

به ارمغان آوردن کیفیت و ایمنی در زندگی


خط مشی سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی بهداشت

شرکت صنایع تولیدی کروز، طراح و تولید کننده قطعات خودرو در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی مطابق با استانداردهای 45001 : 2018 IATF 16949 : 2016 , ISO 9001 , 14001 : 2015 , ISO موارد ذیل را به عنوان خط مشی خود برگزیده است:

 • تلاش مستمر در جهت تأمین نیازمندی ها و رضایت مشتریان بوسیله تعهد کارکنان به کیفیت و رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی بهداشت و بهبود مداوم
 • تعهد مدیریت و کارکنان در قبال تعریف، استقرار و توسعه سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی بهداشت و حصول اطمینان از بهبود و اثر بخشی مداوم این استانداردها
 • اعتقاد و پایبندی به اصول اخلاقی و رفتاری مناسب و شفافیت در محیط کار
 • آموزش مداوم کارکنان در سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی بهداشت و کسب مشارکت ایشان در جهت دستیابی به اهداف عالی شرکت
 • ترویج رویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر ریسک
 • اشتراک گذاری دانش و تجربه سازمانی فراگرفته شده
 • طراحی و تکوین محصول منطبق بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و الزامات قانونی، زیست محیطی و نیازمندی های مشتری
 • کاهش اتلاف و ضایعات به منظور افزایش توان رقابت پذیری و سهم بازار با اتخاذ اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ترویج فرهنگ پیشگیری از بروز عیوب
 • تلاش در جهت حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و نیز پیشگیری از آلودگی محیط زیست

اصــول بنــيادي شرکت

 • هدف کروز، جلب رضایت مشتریان و ذینفعان است.
 • کارکنان، سرمایه اصلی کروز هستند.
 • کیفیت، حفظ محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان از اولویت های کروز هستند.
 • کلید موفقیت کروز، بهبود مداوم در تمام زمینه ها و توجه به تمام جزئیات می باشد.
 • تأمین کنندگان، همکاران کروز می باشند.خط مشی مسئولیت سازمانی

خط مشی مسئولیت سازمانی شرکت کروز مسئولیت سازمانی خود را براساس الزامات استاندارد 16949: 2016 IATF در دو حوزه ارزش های رفتاری کارکنان و خط مشی اطلاع رسانی به قرار زیر تعیین و اعلام می دارد:

الف- ارزش های رفتاری کارکنان

 • پایبندی به اصول اخلاقی نظیر راستگویی، انصاف، صبر و خویشتن داری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، قانون مداری، وفای به تعهدات، مشورت و نظر خواهی و احترام به حقوق دیگران
 • پایبندی به کار گروهی، خودباوری و آموزش پذیری
 • تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی و احترام به همکاران و سلسله مراتب در جهت ایجاد محیطی سازنده
 • پایبندی به نظام آراستگی و پاکیزگی در محل کار (5S)
 • رعایت جدیت، دقت و انضباط در وظایف محول شده
 • حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران
 • عدم تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی
 • عدم تجسس در زندگی خصوصی دیگران
 • هرگونه تطمیع و داد و ستد وجه به هر شکل و میزان تحت عنوان حق الزحمه، درصد و غیره توسط پرسنل شرکت کروز اکیدا ممنوع می باشد.

ب- خط مشی اطلاع رسانی

در شرکت کروز کلیه کارکنان به منظور بیان گزارش های تخلف، نگرانی ها و پیشنهادات خود، دارای فضای امن و آزاد می باشند و در گام اول، کارکنان موارد را مستقیما به سرپرستان خود گزارش نموده و در صورت نگرانی از واکنش مسئول مستقیم و یا عدم توجه به آن به مدیران رده بالاتر گزارش می نمایند و در صورت عدم توجه و بازخورد مناسب، صندوق ارتباط با مدیریت عامل در تمامی سایت های کروز جهت گزارشات مذکور تعبیه شده است و افراد در گزارشات خود می بایست بدور از بدخواهی، رعایت صداقت و انصاف را نموده و تا زمان اتمام بررسی و حصول نتیجه، طرفین رعایت رازداری را بعمل آورده تا از ایجاد فضای نامتعارف برای گزارش کننده و موضوع مورد گزارش اجتناب گردد و برخورد قهرآمیز نسبت به افرادی که از روی حسن نیت گزارش نگرانی و تخلف احتمالی را می دهند برخلاف ارزش های سازمانی می باشد.