شرکت های زیر مجموعه

ایسکرا اتوالکتریک ایران

شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران (IAI) در سال 1377 در تهران تاسیس شد. کارخانه تولید قطعات در شهرک صنعتی امیر کبیر کاشان قرار دارد. شهر تاریخی کاشان در 280 کیلومتری جنوب تهران در حاشیه صحرا واقع است و کارخانه ایسکرا در آنجا دارای 10000 متر مربع زمین است که 6500 متر مربع آن فضای مسقف می باشد. در سال 1391 شرکت کروز 60% از سهام ایسکرا را خریداری کرد و مدیریت فعالیتهای شرکت را به عهده گرفت.شرکت ایسکرا مجموعا دارای 200 نفر نیروی انس ... (بیشتر)