تاریخچه

تولید فرمان برقی

1396

تولید کاتالیست اگزوز

1395

ماشینکاری بلوک سیلندر

1394

تولید کویل

1393

تولید قطعات سیستم تهویه

1392

تولید رادیو ضبط

1391

راه اندازی کارخانه 3: تولید داشبورد، سپر، ایربگ و چراغ

1390

تولید قطعات کنترل بدنه و حفاظت

1388

تولید قطعات تعلیق و ترمز

1386

تولید قطعات قوای محرکه

1383

صادارت دسته سیم به اروپا

1379

تولید نشانگرها

1378

تولید قطعات تزئینی

1375

تولید دسته سیم

1374

ورود به صنعت خودروسازی: تولید انواع سوییچ های خودرو

1371

تولید کانکتورها و سوئیچ های مخابراتی

1369

تولید کلید و سوئیچ لوازم خانگی

1362

افتتاح کارخانه

1360