اخبار

چراغ های تولیدی کروز:

1.با توجه به طراحی نوین و فناورانه و افزوده شدن LED، محصول جدید در کشور محسوب می شوند

2.با کیفیت هستند و در این راستا بر روی آن ها تست روشنایی و نشتی آب پیش از عرضه به بازار انجام می شود

3.حاصل خطوط هایتک و نیمه رباتیک و بهترین مواد اولیه هستند

4.مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می شوند