اخبار

1. شرکت کروز به عنوان بزرگترین شرکت قطعه سازی کشور، توانسته با داخلی سازی قطعات پیشرفته خودرو کمک بزرگی به صنعت خودروسازی کشور کند و این صنعت را از وابستگی به سایر کشورها بی نیاز سازد.

2. از دیدگاه امیرمیرسمیعی مدیرعامل هواپیمایی معراج، کروز یک نمونه ی موفق شرکت خصوصی است که با ساختار مناسب و بهره ور ترسیم شده است.

3. میرسمیعی گفت: کروز می تواند راهگشایی برای صنعت هواپیمایی کشور باشد و حدود 80درصد از قطعات الکترونیکی مورد نیاز که در این صنعت به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا دچار مشکل شده است، با همکاری شرکت هواپیمایی معراج تولید کند.

4. شرکت هواپیمایی معراج و کروز می توانند با هم افزایی و مشارکت سبب تولید مناسب در صنعت هواپیمایی کشور شوند.

با شروع موج دوم تحریم ها و به دنبال آن عدم همکاری بسیاری از شرکای خارجی، مشکلات متعددی در صنایع کشور اتفاق افتاد و آن ها را واداشت تا در زمینه خودکفایی قطعات حساس و استراتژیک هر صنعت تصمیم جدی بگیرند. رونق تولید، بهبود کیفیت و رشد روزافزون صنعتی سه گام مهم در مسیر دستیابی به سیاست های اقتصادی مقاومتی است. در همین راستا شرکت صنایع تولیدی کروز که به عنوان بزرگترین شرکت قطعه سازی کشور شناخته شده است، توانسته با داخلی سازی قطعات پیشرفته خودرو کمک بزرگی به صنعت خودروسازی کشور کند و این صنعت را از وابستگی به سایر کشورها بی نیاز سازد.

چندی پیش امیر میرسمیعی مدیرعامل هواپیمایی معراج و جمعی از کارشناسان صنعت هواپیمایی کشور از فعالیت‌ها، خطوط تولید، مراکز طراحی و تولید دستگاه‌های صنعتی این قطعه سازی بازدید کردند.

از دیدگاه میرسمیعی کروز یک نمونه ی موفق شرکت خصوصی است که با ساختار مناسب و بهره ور ترسیم شده است و همچنین وی درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ شود که این بنگاه اقتصادی با همکاری صنعت هواپیمایی کشور به داخلی سازی قطعات مورد نیاز این صنعت بپردازند و آن ها را تولید کنند.

میرسمیعی در این بازدید ضمن اشاره به توانمندی های قطعه سازی کروز در تولید سیستم های پیشرفته و قطعات حساس گفت: کروز می تواند راهگشایی برای صنعت هواپیمایی کشور باشد و حدود 80درصد از قطعات الکترونیکی مورد نیاز که در این صنعت به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا دچار مشکل شده است، با همکاری این شرکت هواپیمایی تولید کند؛ چرا که این امر علاوه بر تامین قطعات و کمک به حمل و نقل هوایی، سبب کاهش خروج ارز از کشور می شود.

مدیرعامل هواپیمایی معراج افزود: شرکت هواپیمایی معراج و کروز می توانند با هم افزایی و مشارکت سبب تولید مناسب قطعات مورد نیاز در صنعت هواپیمایی کشور شوند.